درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

دل باید پاک باشه حجاب داشتن مهم نیست!!

جمعه, ۱۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳ ب.ظ

سوال : بعضیها در مقوله حجاب میگن "دل آدم باید پاک باشه ، ظاهرت مهم نیست."

به نظر شما این حرف می تونه دلیلی بر کنار گذاشتن حجاب یا کم توجهی به اون باشه؟

پاسخ :

برای پاسخ به این توصیه  فهم دقیق موضوع یک قاعده رفتار شناسانه اخلاقی را باید مد نظر داشته باشیم .

قاعده : عمل ورفتار هرکس زاییده  نیات درونی ، طرز فکر  ودر یک کلام زائیده باطن اوست. به قول معروف:

"از کوزه همان تراود که دراوست ".


شاید گمان کنید ، وجود  آدم های دورو ومنافق نقض این قاعده است .یعنی آدم هایی که رفتار خوبی دارند اما باطن خوبی ندارند. آری ممکن است در جامعه افرادی را سراغ داشته باشید که  عمل شان در ظاهر خوب و پاک است اما باطن و دلشان ناپاک است.لکن واقعیت این است که این شخص بد باطن ، در ظاهر هم عمل بدی به نام "نفاق ودرویی" انجام می دهد.پس باز آن قاعده ای که گفتیم سرجای خودش است. منافق هم در زندگی خود  محصول باطن بد خود یعنی نفاق  را ارائه و ظاهر می سازد.و چه بسا اغلب مردم از نفاق او هیچگاه باخبر نگردند. زیرا درک باطن انسان ها کار آسانی نیست.

البته ممکن است به ندرت شاهد رفتارهای معکوسی باشیم  یعنی شخصی با باطن خوب  بنا به مصلحتی ، رفتار ناپاکی انجام دهد.مثلا اگر یک مومن باتقوا و معتقد به دلایل امنیتی در لشکر دشمن نفوذ بکند مجبور است همانند آنان رفتار بکند.او نه به میل خود بلکه بنا به ضرورت مهم تری مجبور به تقلید از رفتار انسان های بد است. قطعا چنین موارد استثنایی نمی تواند به عنوان یک قاعده تلقی گردد و  توجیه گر رفتار بد دیگران باشد .لذا دیگران نمی توانند بگویند ما هم مجبوریم در جامعه بد رفتار باشیم .

نکته دیگری که باید متوجه آن بود معنی عمل بد است. به نظر ما عمل بد یعنی عمل  غیر شرعی یا غیر اخلاقی  یا خلاف عقلانیت. به نظر نگارنده این سطور ممکن نیست کسی قلبش پاک پاک باشد اما در ظاهر  اهل گناه باشد . اصلاً گناه  از قلب پاک تراوش نمی کند پس اگر گناهی از کسی  صادر بشود معنی اش این است که در قلبش یک سیاهی وجود دارد. اندازه این سیاهی در هر کس متناسب با اندازه گناهانش است. پس این که کسی بگوید "تو گناه بکن اشکال نداره چون دلت پاک است " خواسته یا ناخواسته سخن شیطانی گفته وقصد توجیه یک رفتار غلط را داشته است.

 مگر می شود انسان دروغ بگوید،دزدی بکند ،بی حجابی بکند، چشم چرانی بکند،غیبت وتهمت به مردم روا دارد و...و در عین حال مطمئن باشد که دلش پاک است. اصلاً مگر با دل پاک می شود گناه کرد؟ هرکس گناهی انجام داد به اندازه همان گناه در قلبش ناپاکی هست. ولو به اندازه یک نقطه.

شایدبپرسید : پس همه کسانی که بی حجابند باطن شان فاسد است؟

ویا شایدبگویید من  افراد بی حجابی سراغ دارم  که به نظر خودم  دلشان پاک است وانسان های بسیار خوبی هستند.

در پاسخ بایدبگویم بنده هم انسان های خوش قلبی سراغ دارم  که  گاه دروغ می گویند ، یا پشت سر دیگران غیبت می کنند ،حتی گاه ممکن است دزدی هم بکنند ویا ناسزایی به کسی که از وی عصبانی هستند بگویند. خوبی های او باعث نمی شود دروغگویی یا ناسزا گویی یا دزدی وی را توجیه بکنیم . در مورد بی حجابی هم همین گونه است.خوبی های این افراد کم نیست اما دلیل نمی شود که بخاطر آن خوبی هایشان همه رفتارشان توجیه شود.اینکه شخصی رفتار نیکی دارد مثلاً به فقرا کمک می کند ویا در کارهای عام المنفعه شرکت می کند ویا نسبت به همگنانش مهربان است دلیل نمی شود که اگر در زمانی دیگر دروغ بگوید ،یا به کسی تهمت بزند ویا از جایی مالی را سرقت کند ویا بی حجاب باشد بخاطر  رفتار نیکش بگوییم دروغ ،تهمت،دزدی یا بی حجابی  بد نیست. بد بودن این اعمال ربطی به اعمال دیگر او ندارد.

 

اصولاً  همه انسان ها اینگونه هستند یعنی هم نقاط ضعف دارند وهم نقاط قوت .هیچ دزد وقاتل و آدمکشی نیست که در پرونده زندگیش هیچ رفتار خوبی نداشته باشد. آیا می توان به صرف وجود برخی رفتارهای مثبت از بد بودن جرائم او بگذریم؟ اگر چنین باشد کلاً باید بساط همه دادگاهها را جمع کرد وهمه قوانین حقوقی وجزائی را از دور خارج کنیم.

فراموش نشود که همه گناهان و کارهای بد علیرغم اشتراکی که  در اصل بد بودن دارند در میزان بد بودنشان می توانند متفاوت باشند. قطعا گناه کسی که  آدم بی گناهی را عمداً می کشد ویا از سر زورگویی وقلدری به حقوق دیگران تجاوز می کندیا به قصد سودجویی جوانی را  معتاد می کند با گناه کسی که یک پیراهن از مغازه ای میدزدد  ویا باسنگ شیشه خانه کسی را می شکند ویا با صدای بوق اتومبیل خود باعث آزار کوتاه مدت همسایگان می شود متفاوت است . اما معنی این تفاوت این نیست که رفتار  دسته دوم را گناه ندانیم.

بی حجابی هم  امر خلاف شرع ،خلاف دستور قران وگناه است. و از برخی گناهان دیگر بدتر واز برخی گناهان بدی کمتری دارد لکن تشخیص اینکه گناه بی حجابی بدتر است یا مثلا فحاشی  در حد نویسنده این سطور نیست اما هرچه هست  بی حجابی گناه است ونباید انجام داد.وطبق قاعده یاد شده اگر از سرآگاهی و تعمد ارتکاب شود ناشی از وجود لکه سیاهی در قلب است همان گونه که اگر کسی دروغ گو یا فحاش باشد به داشتن آن لکه محکوم است.

نکته دیگر اینکه بد بودن یک رفتار ارتباط مستقیم با اطلاع واراده وقصد فاعل آن دارد بنابراین اگر کسی نداند غیبت گناه است ویا مالی  را  به اشتباه وبه گمان این که از اموال خودش است بر دارد ویا به اجبار واز سرکراهت  مرتکب رفتار بدی شود لزوماً گناهکار نیست. بنابراین دختران نوجوانی که به خوبی نسبت به وجوب وحدود حجاب توجیه نشده اند و خانواده یا مربیانشان در خصوص  آموزش مسائل مذهبی آنها تلاش درستی نکرده اند را نباید با زنانی که از سر لجاجت ویک دندگی وبا علم به این که حجاب دستور  دین است بی حجابی می کنند  یکی دانست .

فراموش نکنیم که انتظار خداوند از انسان ها به اندازه میزان فهم ،آگاهی ، توانایی بدنی، مالی وشرایط زندگی آنان است . وما نسبت به اندازه گناهان افراد نمی توانیم قضاوت درستی داشته باشیم مگر این که از سوی خدا ویا معصومین دلیل مستندی مبنی بر بدتر بودن یک گناه بر گناه دیگر در دست داشته باشم. این سخن بدان معنا نیست که  حکومت ها نسبت به رفتار خلاف شرع و قانون شهروندانشان هیچ عکس العملی نشان ندهند.  ویا شهروندان به دلیل وضعیت زندگی شان از انجام کار خلاف ابایی نداشته باشند.پلیس ودستگاه قضایی موظف است دزد ، جاعل اسکناس ،قاتل و هر کسی که رفتار غیر قانونی مرتکب شود را دستگیر ومحاکمه  کند اعم از اینکه رفتار او با اطلاع و تعمد باشد ویا از سر بی اطلاعی یا اجبار سرزده باشد البته میزان مجازات حسب تشخیص قاضی درمورد افراد یاد شده می تواند متفاوت باشد.

 

این موضوع جوانب دیگری دارد که به دلیل اختصار از پرداختن بدان احتراز می کنیم لکن اگر خوانندگان محترم نقطه نظر خاصی دارند می توانند در بخش نظرات اعلام نمایند تا در فرصت های دیگر بدان پاسخ داده شود

 

 • حسین رهنمائی

حجاب

نظرات  (۵)

 • زهرا خلیلی
 • باسلام بنده یک سوال ازخدمتتان دارم:ایا ب ای حجاب حتمابایدچادرسرکنیم.بنده به خاطر بچه کوچیک بغل کردن وهمچنین زیادعلاقه نداشتن به چادرمانتومیپوشم اخیرا.ایا گناه میکنم؟
  پاسخ:
  با سلام
  حجاب یعنی پوشش همه بدن وبرجستگی ها به غیر از مقدار مجاز.
  چادر یا مانتو و بارداری وبچه داری ودانشجویی یا خرید وبازار بودن یا نبودن یا ...هیچکدام  دخالتی در مووع ندارد وشرط نیست.
  باسلام وتشکر ازشما:ایا داشتن مختصر ارایش درخارج ازمنزل که چهره را از رنگ پریدگی  خارج کندگناه دارد؟
  باسلام.متشکرازاینکه لطف میکنیدوپاسخ میدید،پس این شلوارهایی که تنگ است وساق پارانشان میدهد موردی ندارد.اگرحجاب پوشیدن بدن است؟یااینکه جلوی نامحرم کت ودامن مثلا بپوشیم باجوراب ؟متشکرم ازاینکه وقت گرانبهایتان را میگذارید
  پاسخ:
  با سلام
  آرایشی که باعث تغییر وزیباتر شدن شود ممنوع است و رنگ پریدگی وغیر آن دلیل جواز نمی شود.اما این آرایش استثنائاتی دارد که حسب نظر مرجع تقلیدتان ممکن است  برخی موارد را اجازه دهند مثلا آرایشی که مشخص نیست ویا  ارایش مژه ،تاتو و نظایر آن که باید از دفتر مرجع تقلیدتون بپرسید.
  سوال دوم :
  قبلا هم گفتم برجستگی ها وحجم بدن باید پوشیده باشد. شلوار های چسبان حجم بدن را می نمایاند
  باسلام وخسته نباشیدخدمت شما:ایااینکه از کاربدکسی یامثلا کم کاری کسی نسبت به خودمان مثلامادرشوهربه کسی دردودل کنیم غیبت است؟
  پاسخ:
  نقل اشتباهات وبدکرداری دیگران فقط در برخی شرایط مجاز است:

  مثلا برای مشاوره وگرفتن راهکار
   نزد قاضی به قصد شکایت
  نزد کسی که بر آن شخص موثر است و میتواند او را از عمل بدش بازدارد
  ومواردی نظیر این که مصلحت غیبتکردن از آبرویی که ریخته می شود بالاتر باشد
  باسلام واحترام ....ایا ایت الله صانعی رامیتوان مرجع تقلیدانتخاب کرد؟میشودمرجعی رامعرفی کنیدکه زیادمسایل رو سخت نگیره .باتشکر.
  پاسخ:
  هوالسلام

  تقلید از هریک از مجتهدین که به مرجعیت معروف هستند جایز است وشما هریک که با تحقیقتون تشخیص دادید که از بقیه اعلم است می توانید به عنوان مرجع انتخاب کنید.در خصوص فرد مورد شاره اگر موضوع گیری سیاسی ونیز دیدگاه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در باره ایشان  برایتان مهم است  سعی کنید اطلاعاتتون را دراین درخصوص زیاد تر نمائید.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی