درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است


امتحان اندیشه اسلامی 2 در دانشکده زبانها انجام شد ودو نکته  را برای گفتن بجاگذاشت

نکته اول اینکه تستی بودن امتحان به معنی ساده بودن آن نیست وممکن است سئوالات به صورت تستی باشد اما پاسخ به آنها از سوالات تشریحی سخت تر باشد چندانکه بعضی از دانشجویان حاضر بودند بجای سئوالات تستی به سئوالات تشریحی بیشتری پاسخ بدهند.این اتفاق برای من هم پیام خوشایندی داشت که به توانایی خود در طرح سئوال تستی اطمینان بیشتری داشته باشم

 

نکته دوم: سئوالات امتحان همگی برخاسته از مطالب مطرح شده در کلاس های این ترم بود یعنی همان مطالبی که بعضی به دلیل فضای متنوع کلاس به شوخی گرفته بودندوگمان میکردند روان گویی مطلب وارائه خلاصه مطالب به صورت پاور پوینت به معنی سادگی مطالب است حال آنکه سادگی آموزش به معنی سادگی موضوع نیست. به عبارت دیگر این را به ما گوشزد میکند که دروس ساده هم ممکن است محتوای عمیقی داشته باشند ولازم باشد که به دقت  مطالعه  شود .به عنوان نمونه دلیل نقلی یا روایی  مطالبی بود که در کلاس به طور مفصل معنی شده بود وشرایط آن تبیین شده بود اما با این حال بعضی از دانشجویان  در مفهوم سئوالی که از دانشجویان دلیل روایی خواسته بود دچار سردرگمی شده بودند.

نظر شما چیست؟؟

 

  • حسین رهنمائی

هوالسلام

 

یکی از دانشجویان در بخش نظرات منظور از واژه کلاس را پرسیده است !!!!!

 

معنا واضح است یعنی باید به یادداشتهایی که از بیانات ومباحث کلاس تهیه کردید مراجعه کنید

 

البته فایل پاورپوینت هم می تواند مفید باشد اما دقت کنید که فیل به صورت خلاصه وبیان تیترهاست وتوضیحات بشتر را باید از یادداشتهای خودتان بدست بیاورید

 

یکی دیگر از دانشجویان د رمورد سوالات 42 و44 و46 ابهاماتی داشتند که مجبورم توضیحاتی ارائه نمایم

 

سوال 42- بسیاری از امور در قران ذکر نشده است –مثلا نام ائمه یا تعداد رکعات نماز یا شرایط ومقدار زکات -ذکر نشده است  امر با جامعیت قران واسلام منافات دارد؟ توضیح دهید

 قران کتاب قانون است نه کتاب احکام . بسیار ی از ازاحکام فقط به صورت سرفصل وعنوان در قران آمده است وتوضیحات آن در روایات پیامبر ومعصومین آمده است از آنجا که خود قران مارا به رجوع به پیامبر واطاعت از  دائمه معصومین فراخوانده وبر حجیت اهلبیت تاکید کرده است بنابراین در اینگونه موارد باید از توضیح وتفسیر معصوم استفاده کنیم ومانند قانون اساسی که ریز قوانین را بیان نمیکند وتوضیح  موارد را به قوانین مصوب مجلس واگذار کرده است قران نیز توضیحات را بر عهده معصومین واگذار نموده است. به همین ترتیب با توجه به بیان اصل امامت در قران عدم ذکر زیربخشهای امامت ویا عدم ذکر نام ائمه بر جامعیت قران ایرادی وارد نمی سازد

 

44.  با توجه به زمینه های پیدایش  سکولاریسم  در اروپا آیا این نظریه برای اجرا  در جوامع اسلامی قابل پیشنهاد است؟  دهید

همانطور که در کلاس مطرح شد زمینه هایی که باعث ایجاد سکولاریسم در اروپای مسیحی شد به دو بخش تقسیم می شود 1-ایرادات کتاب مقدس (نبود قوانین اجتماعی وفقه مدون در مسیحیت وجدایی حکومت از دین در بیانات عیسی وقدیسان مسیحی و...)  2- عملکردی که رهبران کلیسا به ویژه در قرون وسطی انجام دادند سختگیری ها فساد اقتصادی،فساد سیاسی بد رفتاری با دانشمندان و...

این ایرادات در جوامع اسلامی به شکلی که باعث پدید آمدن سکولاریسم ورنسانس در دنیای مسیحی شد وجود ندارد لذا نظریه سکولاریسم برای جوامع اسلامی قابل پیشنها د نیست وجوامع اسلامی برای حل مشکلات خود باید به روشهای بومی ومتناسب با فرهنگ خود روی بیاورند

 

 در مورد سوال 46:

.  با توجه به اینکه  قرآن  ومعارف آن از سطح واحد و مرتبه ی  یکسانی  بر خور دار نیست بفرمائید چه کسانی وبه چه دلیل  توانایی رسوخ به معانی باطنی  وتماس با بطن قران را دارند توضیح دهید.

همانگونه که در کلاس بیان شد به فرمایش قران (لایمسه الا المطهرون ) فقط انسانهای پاک می توانند با حقیقت قران تماس واقعی داشته باشند از سوی دیگر قران در جای دیگر مطهرون را معرفی کرده است (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل ابیت ویطهرکم تطهیرا) به فرمایش قران اهل بیت مهمترین مصداق مطهرون هستند ولذا آنها می توانند با متن وبطن قران تماس داشته باشند وحقایق درونی آن را کشف نمایند

 

  • حسین رهنمائی