درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است


این روزها همه شرکتها وموسسات اقتصادی به دلیل جو رقابتی که در بدست اوردن سهم بازار با یکدیگر دارند در تلاشند تا محصولات خودر ا تا حد امکان با سلیقه ونیاز مشتریان خود تطبیق دهندتانظر ایشان را به محصول خودودرنتیجه سود بیشتر را روانه حساب خود نمایند وبخش بزگتری از بازار آن محصول را (در مقایسه با رقبا) به خود اختصاص دهند.

تدریس مطالب دینی وتبلیغ مذهبی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در دوران ما هزاران فرقه ومذهب ودین که بسیاری از آنها از اصل ساختگی وتقلبی هستند با ظاهر زیبا وادبیات روان وبا استفاده از روش های جذاب تبلیغی به جذب اذهان مشغولند.جای این سوال هست که چرا مبلغان  دینی ما در این رهیافت ورود نداشته باشند.

  • حسین رهنمائی


در کتاب های کلامی وفلسفی ادله وبراهین متعددی برای اثبات وجودخدا اقامه شده است. برخی از این براهین عبارتند از  :برهان حرکت ،برهان حدوث،برهان امکان  ووجوب،برهان علیت،برهان اتقان صنع ،برهان صدیقین ،برهان آنسلم و....هریک از براهین یاد شده از زاویه مختص به خود به مسئله اثبات وجود باری پرداخته اند.این براهین علیرغم استدلالات محکم ومقدمات متقنی که دارند خالی از اشکال نیستند واحتمالاً همین نقاط ضعف باعث ارائه برهان های بعدی توسط دانشمندان متاخر گشته است.در این جا به بررسی برهان نظم و در بخش بعدی به بررسی "برهان امکان ووجوب"  می پردازیم

  • حسین رهنمائی

)مباحث الهیات(

در مباحث قبلی گفته شد که از نظر قران ذات وسرشت انسان ها با گرایش به خدا گره خورده است وانسان ها فطرتا خداخواه هستند . اکنون این سوال مطرح می شود که بر این اساس آیا دیگر یازی به طرح مباحث استدلالی برای اثبات وجود خدا باقی می ماند؟

اندیشمندان والهیدانان در پاسخ به این سوال دو پاسخ  داده اند .

1-    طرح مباحث استدلالی نه ضرورت دارد ونه فایده .

الهیدانان ایمان گرا عمده ترین طرفداران این پاسخ هستند. به عقیده ایشان طرح مباحث استدلالی در حوزه های ایمانی ذهن مومنان را مشغول مباحث بی فایده می کند.

سورن کگارد از مدافعان این دیدگاه است وی معتقد است :  شخصی که حقیقتآ نگران وضع خویش است، هرگز هستی خود را در معرض مخاطره قرار نمی­دهد تا با مطالعه بیشتر و با یافتن قراین افزون تر تصمیم بگیرد که ایا خدا را قبول کند یا خیر! بلکه او می­داند که هر لحظه ­ای را بدون خدا سر کند ضایع شده است»

  • حسین رهنمائی

آیا به صرف ایمان به خدا مسئولیت  انسان تمام می شود؟ آیا این حس درونی در رفتار آدمی نباید بروز وظهوری از خود نشان دهد؟ آیا رفتار انسان مومن با بقیه متفاوت است ؟واز سوی دیگر  آیا هر عمل خیر وصالح تنها ازمومنان پذیرفته می شود؟ آیا تنها قبول اعمال انسان های نیکوکار داشتن ایمان است؟...

  • حسین رهنمائی


 مسئله دیگری که در مباحث ایمان شناسی محل بحث وگفتگو است این است که جایگاه ایمان کجاست؟ آیا ایمان امری عقلی است یا برخاسته از گرایشات قلبی آدمی است ودر صورت دوم رابطه آن باعقل چگونه است؟

این سوال در الهیات مسیحی بسیار جدی  وپررنگ مطرح است.  دلیل آن تعارضات جدی است که  بین عقاید اصلی مسیحی با عقل وجود دارد. متفکر  مسیحی همواره چالش بین توحید وتثلیث را در ذهن خود دارد وراه حلی برای ان نمی یابد. او باید برای حفظ ایمان خود سه گانگی اقانیم ثلاثه (پدر ،پسر ،روح القدس)  ودر آن واحد یگانگی او را بپذیرد.از آنجا که این تعارض هیچگاه با عقل واستدلال حل نمی شود وی مجبور است بین ایمان وعقل یکی را برگزیند ویا همواره در تلاش برای یافتن راه حل دیگری برای این چالش بماند.

  • حسین رهنمائی

یکی از حالاتی که مخصوص  من  هر کس  (روح  او) است والبته همانند سایر اوصاف من می تواند در حالات تن بروز داشته باشد ایمان است .

واژه ایمان بر وزن افعال از ریشه أ م ن  به معنای احساس امنیت وآارمش وعدم اضطراب نسبت به عقیده ،شخص یا یک شیء خاص است. به عنوان مثال ایمان به  یک عقیده یعنی نسبت به آن عقیده هیچگونه شک وشبهه در وجود شخص نباشد ودچار شک وتزلزل و اضطراب نباشد. ایمان از مقوله علم حضوری است یعنی شخص مومن حالت خاصی در وجود خود نسبت به یک واقعیت احساس می کند و به دلیل  وجود آن حالت همه اضطراب ها وناآرامی هایش برطرف می شود.

 

رابطه ایمان ومعرفت

 

آیا به موازات افزایش مطالعات ودانش اشخاص بر دامنه ایمان ایشان افزوده می شود یا از آن کاسته می شود؟ و به طور کلی آیا در جوامعی که به سطح بالاتری از دانش واطلاعات نسبت به هستی  وابعادآن دست می یابند باید منتظر کاهش ایمان مذهبی ایشان بود یا  شاهد گرایش بیشتر آنان به مذهب ؟ این سوال زمانی بیشتر جلوه گر می شود که شاهد سیر نزولی گرایش کشورهای غربی به ایمان مذهبی مسیحی  خود در سال های بعد از رنسانس هستیم . سال هایی که همراه با پیشرفت آنان در علوم مختلف بوده است.

  • حسین رهنمائی