درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

بسم الله العادل الحکیم

شاید برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که چرا جوامع غیر مسلمان که این همه گناه می کنند زندگی سختی ندارند ؟چرا اروپاییان که بی حجابند دچار عذاب آسمانی نمی شوند؟ چرا با این همه فسق وفجوری که در آن جوامع هست زندگی راحتی دارند و سوالاتی از این قبیل .

علت طرح این سوال وجود آیات وروایات متعددی است که به عواقب سوء رفتار آدمیان اشاره دارد ویا سخن از عذاب اقوام گذشته به دلیل ارتکاب  گناه به میان آورده است. احادیث وجملاتی که  در آن، رفتار خلاف شرع افراد باعث ایجاد ضررهای جسمی ویا اقتصادی در زندگی آنان دانسته شده است. این مضمون در بیان عامه مردم تحت عنوان "مکافات عمل" معروف است .

ازمکافات عمل غافل مشو     گندم از گندم بروید جو زجو

این مطلب نه تنها در ادبیات مذهبی اسلامی بلکه در ادبیات دیگر ادیان و مذاهب  وحتی برخی مرام های عرفانی وشبه عرفانی نوظهور ونیز در بیان مربیان جلسات موفقیت و مثبت اندیشی نیز ساری وجاری است. به قول شاعر شیرین زبان فارسی:

تو نیکی میکن ودر دجله انداز     که ایزد در بیابانت دهد باز


  • حسین رهنمائی