درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

 حکومت پیامبر  اسلام، یک حکومت دینی بود. یعنی حکومتی که با محوریت یک دین تشکیل شده بود وتبلیغ و گسترش آن دین برایش اهمیت داشت . این ویژگی در دولتهای همسایه حکومت اسلامی، یعنی ایران وروم نیز مشاهده می شد. قبایل اطراف  نیز اگرچه  سیستم حکومتی  پیچیده ای مثل کشورها نداشتند  ، خدایان و بت ها  برایشان مهم بود و برای اعتقاداتشان حاضر به جنگ هم  بودند . دانستن این نکته، نیاز به دقت بیشتر  برای تطبیق و مناسب سازی آیات سیاسی قران بر روابط کشورهای این زمانه که عموماً دولت دینی خوانده نمی شوند را بیشتر می سازد. دولتهای فعلی عموماً ترجیح میدهند منافع اقتصادی خود ،ونه دیانت ومذهب را،  ملاک تنظیم روابط با سایر کشورها قرار دهند واین نکته ای  است که عدم دقت به آن،  می تواند تاثیرات سوئی بر محققان  در مناسب سازی آیات قران داشته است.

  • حسین رهنمائی

هوالسلامبا توجه به درخواست تعدادی از دانشجویان عزیز برای بارگذاری دوباره فایل جزوه درسی اندیشه اسلامی 2 لینک جزوه مذکور که در روزهای اخیر بازخوانی و مختصر تغییراتی نسبت به نسخه قبلی پیدا کرد تقدیم می شود.
جزوه اندیشه اسلامی 2
حجم: 17.8 مگابایت

  • حسین رهنمائی

دین

 ارائه یک تعریف جامع و مانع از دین اگر ناممکن نباشد ، امری سخت ودشوار می باشد، دانشمندان براى پیدا کردن یک یا چند وجه اشتراک در تعریف ادیان کوشیده اند. این امر موجب شده است که تعریف هاى بى شمار ى براى دین ارائه شود که هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست. اغلب تعاریف ارائه شده توسط دین شناسان ، در واقع  به بخش هایی از آنچه تحت عنوان دین در دنیا سراغ داریم  می پردازد و برخى از جوانب آن را نشان مى دهند. علت این امر تنوع بسیار زیاد ادیان در جوامع بشرى است .

  • حسین رهنمائی


بی تردید، قران کریم که کتاب نازل شده از خداوند حکیم است خود از ویژگی های حکمت برخوردار است. خداوند خود، قران را با صفت حکیم یاد می کند: "انه لقران حکیم ". ولذا می توان گفت ، که این کتاب ،مجموعه ای است منسجم، هدفمند وبرخوردار از هماهنگی درونی، به گونه ای که ابتدای آن با انتهای آن سازگار و هماهنگ است. به تعبیر دیگر،  یک منطق واحد برهمه قران حاکم است از این روی فهم هر بحشی از آن کم وبیش با فهم اجزاء دیگر مرتبط است.

  • حسین رهنمائی

در ادامه دروس قبل، به چند پیش نیاز دیگر  اشاره می شود:

3-   آشنایی با تاریخ اسلام   

فهم برخی آیات موکول به دانستن تاریخ زمان پیامبر، حوادث و رویدادهای مهم آن دوره ، مکی یا مدنی بودن آیه ، وضعیت جغرافیای ، کیفیت زندگی ، روابط بین قبایل و...است. آگاهی وآشنایی با این امور در فهم لغات ، اشارات ویا ضرب المثل های قرانی راهگشا هستند.  مثلاً  واژه "زکات" حسب اینکه در آیات مکی ذکر شده باشد یا در آیات مدنی می تواند معنای متفاوتی داشته باشد.این واژه ابتداءً به معنای مطلق انفاق ، صدقه وکمک به بینوایان استعمال می شد اما پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه وتشکیل دولت اسلامی ، به مالیات خاصی که از برخی ازشهروندان کشور اسلامی (نظیرکشاورزان دامداران و...که مالک اموالی چون طلا ونقره ویا محصولاتی چون گندم وکشمش و خرما ویا دام هایی چون گاو وگوسفند وشتر بودند) گرفته می شد اطلاق گردید.

  • حسین رهنمائی