درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است


شهید محسن آزاد

جوان شجاعی از نسل محبین خمینی که از 16 سالگی لباس رزم بر تن کرد ودر جبهه های جنوب وغرب  کشور به دفاع از کیان اسلام ومیهن خویش پرداخت. در سال 65 به دلیل قابلیت هایی که داشت مورد توجه فرماندهان خود قرار گرفت و به عنوان معاون  گردان امام حسین از لشکر 14 امام حسین منصوب شد. در عملیات کربلای 5 به دلیل مجروحیت فرمانده گردان،از سوی حاج حسین خرازی به عنوان فرمانده گردان منصوب شد.

هنگامی که آتش جنگ در شلمچه شعله می کشید یاران خود را دید که در محاصره دشمن گرفتار شدند. به آنان اخطار داد که : "اگر یک قدم عقب نشینی کنید به امام خیانت کردید"

  • حسین رهنمائی