درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

باسمه تعالی

در یکی دو روز اخیر چند سوال از سوی دوستان مرکز شیعه شناسی کرج مطرح شد ازجمله درباره خاتمیت وشبهات بهائیان ،اینکه بیت العدل چیست ویا عملکرد سیاسی بهائیان چگونه است ونظایر آن.

اصل این که این سوالات وعدم دسترسی دوستان به فایل وجزوه کلاس بعد از دو ماه فرصت مطالعاتی ، درست در شب امتحان مطرح می شود نشان از بی عنایتی دوستان به مباحث کلاس وعدم جدیت ایشان وسهل انگاری نسبت به کلاس ودرس تلقی می شود.آیا سزاوار است درسی که ساعت ها وقت بنده وشما بدان اختصاص یافته وحدود دو ماه فرصت بازبینی ومطالعه داشته اند  این گونه مورد بی مهری قرار بگیرد؟؟

در خصوص مورد اول فایل نظم اداری بهائیت در بخش پیونددها قرار داده شد . در مورد سوال دوم هم در کلاس توضیحات مفصلی داده شد که مختصر آن اشاره به عملکرد بهائیان در سال های اولیه تاسیس بهائیت ،تشکیل گرو های ترور در دوره مشروطه ،ترور ناصرالدین شاه،حمایت سفارت روس ووابستگان آن از حرکت باب وسپس از بهاء الله، همکاری عبدالبها با انگلستان در اشغال کشور عثمانی که منجر به دریافت لقب سر از دولت انگلستان شد، حمایت رژیم پهلوی از ایشان ونفوذ آنان در مشاغل حساس دولتی در زمان محمدرضا پهلوی ،همکاری های دوجانبه بهائیان با اسرائیل و... را می توان اشاره کرد .از آنجا که کلیت مباحث  مفصلا در طول ترم ارائه شده است از توضیح بیشتر خودداری ودوستان را به مطالعه جزوه کلاس ارجاع می دهم


ضمنا از آقای احمدی که چند روز پیش پیامی برای بنده ارسال کرده بودندومتاسفانه من آن را ندیده بودم عذر خواهی می کنم


  • حسین رهنمائی