درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

مشخصات کلی:

دکتر حسین رهنمائی

دانش آموخته حوزه علمیه ودانشگاه 

مدرس دروس مرتبط با رشته الهیات ومعارف اسلامی  در دانشگاه های تهران ، علامه طباطبایی،پیام نور،آزاد اسلامی و...

مدرس سابق دروس حوزوی در حوزه علمیه تهران و قم

دغدغه : آسیب شناسی فرهنگ دینی و حامعه مذهبی، 

علاقمند به فهم و تبیین اسلام معقول و زیبا

آدرس الکترونیکی:

h_rahnamaei@ut.ac.ir