درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ادیان هندی» ثبت شده است

دین

 ارائه یک تعریف جامع و مانع از دین اگر ناممکن نباشد ، امری سخت ودشوار می باشد، دانشمندان براى پیدا کردن یک یا چند وجه اشتراک در تعریف ادیان کوشیده اند. این امر موجب شده است که تعریف هاى بى شمار ى براى دین ارائه شود که هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست. اغلب تعاریف ارائه شده توسط دین شناسان ، در واقع  به بخش هایی از آنچه تحت عنوان دین در دنیا سراغ داریم  می پردازد و برخى از جوانب آن را نشان مى دهند. علت این امر تنوع بسیار زیاد ادیان در جوامع بشرى است .

  • حسین رهنمائیکلمه "بودا" اسم خاص نیست بلکه  صفت و به معنی به بصیرت رسیده (بصیر) است و لقب   شخصی است به نام "سیدارته گوتمه" که درقرن6 قبل از میلاد می زیسته است او درخانواده یکی از حاکمان (راجه)  بدنیا آمد طالع بینان به پدر او گفته بودند که اگر فرزندت پیر ،مریض ،مرده ویا درویش ببیند ازدست خواهد رفت اما اگر از او مراقبت کنی پادشاه هند خواهد گشت .به همین دلیل پدرش اورا درچند کاخ به تناسب فصول سال به همراه انواع لذایذ وخدم وحشم محبوس ساخت تا امور یاد شده را نبیند

  • حسین رهنمائی

آئین جین 

مذهب جینیزم ار جمله راه حلهایی بود که توسط هندوان برای حل مسئله غامض تناسخ وچرخه دولابی روح دربدنها ورنج حاصل از بلاتکلیفی انسان دراین چرخه مرگ ها وحیاتهای تودرتو  اندیشیده شد..ازنظر گاه جامعه شناسی دینی مذهب جینیزم عکس العملی بود در مقابل انحصار طلبی برهمنان دراعتقاد خود که احدی جز طبقه برهمن را شایسته طی کردن ادوار تکامل روح ونجات از قانون سمساره _تناسخ - نمی دانستند[1].

تاکید شدید بر ریاضت ازخصایص  این آئین است وریاضت را به سختی گرفتن بر بدن تعریف می کنند.

  • حسین رهنمائی

آئین برهمایی (برهمنیزم)

دراواخر ق 7 ق م   به تدریج متونی تحت عنوان "برهمنه " ها که مجموعه  حجیمی از آثار مکتوب مشتمل  بر ادعیه ومقالات درباره هستی بود تدوین شد .این متون شامل ادعیه واوراد وذکر اداب وتشریفات مراسم قربانی و.. نیز می شد واشاراتی نیز به اندیشه " وحدت عالم وجود" درآن مشاهد می شدنظریه خلقت واشاره به ذات خلاق عالم یعنی "برهما" دراین مجموعه  مطرح شد واز برهما به عنوان وجودی که همه هستی درمقابل او خاضعند ومرکز وحقیقت باطنی عالم تلقی می شود یاد شد وبدین ترتیب اساس مذهب "هندوئیزم" پایه گذاری شد.[1] نزدیکی از نظر محتوا واصول فکری  با آئین های بعدی به گونه ای بودکه به تدریج عبارت "هندوئیزم "درمحاورات دین شناسانه ناظر بر دو معنا ودو اصطلاح گشت درمعنای  عام خود شامل همه ادیان هندی میشود اما درمعنای خاصش بر آئین برهمنیزم  اطلاق می شود.

  • حسین رهنمائی

از دیرباز سرزمین هند مهد عرفان وادیان بزرگ بوده است.محوریت تعالیم اغلب ادیان هندی سلوک برای رسیدن به فنا وآرامش است.به همین دلیل عرفان هایی که ذیل تعالیم ادیان مذکور ظهور پیدا کردند نیز عموماً به دنبال کسب آرامش  هستند. در سطور بعد به ترتیب تاریخ ظهور ادیان مشهور هندی  وتعالیم مهم آن ها را بررسی خواهیم نمود.

آیین  ودایی 

ابتدای ظهور آئین های هندی به مهاجرت اقوام آریایی از آسیای میانه به هند باز می گردد این مهاجرت درمیانه هزاره دوم قبل از میلاد رخ داد  ودرپی آن گروههایی از اقوام آریایی به ایران ،هند واروپا سرازیر شدند وبه همراه خود آداب ورسوم وعقاید خویش را نیز منتقل نمودند .

  • حسین رهنمائی