درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

هرچندکه قران به زبان های مختلف و گوناگون دنیا ترجمه شده است اما باید دانست که این ترجمه ها برای استفاده کسانی تهیه شده است که هیچ ارتباط مفهومی با آیات قران ندارندو یا دنبال دریافت اطلاعات سرپایی از قران هستند. بالطبع علیرغم مفید بودن آنها باید اذعان داشت که معمولاً  مطالب اولیه و ارشادات اولیه قرانی را در اختیار مخاطب قرار میدهد. اما برخی از مطالب عمیق تر و بنیادی تر نیاز به فرورفتن در دریای معانی دارد که در آن مرحله دیگر نمی توان به ترجمه تحت اللفظی بسنده نمود. ترجمه ها همانند تیتر صفحه اول روزنامه هستند که مهم ترین مطالب را به صورت غیر دقیق به مخاطب ارائه میدهند اما فهم مطالب عمیق تر نیازمند بازکردن صفحات بعدی و خواندن مشروح اخبار است.

  • حسین رهنمائی


تبلیغ در لغت
(تـبـلیـغ ) از ریشه  (بـ ل غ ) و هم خانواده با  بلاغ و بلوغ به معنی  رسیدن به انتهاى مقصود، خواه مقصود زمانى یا مکانى یا امرى از امور معین دیگر باشد .و از آن‌جا که از این باب به معنای تدریج مستفاد می‌شود، پس مراد از آن باید رساندن تدریجی پیام باشد.

تعریف اصطلاحی تبلیغ
(تـبلیغ ) یا آوازه گرى (propaganda) فعالیتى است براى دگرگون کردن عقاید عمومى از راهـهـاى غـیـر مـستقیم و احیاناً پنهانى با وسایلى مانند زبان و خط و تصویر و نمایش و جز اینها.

  • حسین رهنمائی


قران کتاب الهی است که برای هدایت انسان ها نازل شده است. هم به دلیل تصریح خود قران (هدی للناس ) ، (هدی للمتقین ) و هم به دیل  تصریح  پیامبر اسلام (ص) این کتاب توانایی هدایت مخاطبان خود را دارد. لازمه اصلی این سخن  قابل فهم بودن آن است. اما این ویژگی به آن معنا نیست که هر کس با هرسطح از معلومات و دانش  بتواند تمام آموزش های این کتاب را فراگیرد.منطقاً  کتابی که برای هدایت همه افراد و اصناف بشر در همه دوران ها وهمه سرزمین ها  نازل شده است.قطعا باید برای اقوام مختلف  در سرزمین های گوناگون و نیز برای انسانهایی که در قرون بعد به دنیا می آیند سخن درخور داشته باشد.

  • حسین رهنمائی

هوالسلامعکس یادگاری دانشجویان اندیشه اسلامی 1


تعدادی از دو ستان من  که تا چند سال آینده انشالله اقتصاد دان های قابلی خواهند شد


  • حسین رهنمائی