درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

اقامه عزا بر سالار شهیدان واصحاب باوفای او از دیرباز در بین شیعیان و حتی غیر شیعیان رواج داشته است. از همان روز های بعد از عاشورا شاهد برگزاری عزاداری محبین اهل بیت هستیم اما برگزاری همراه با آداب رسوم خاص وبه اشکال عمومی همچون دسته روی در خیابان ها ویا اشکال خاص عزاداری نظیر سینه زنی ، شع رخوانی و ...اندکی بعد از عاشورا و به تدریج در جهان اسلام پدید آمد.
  • حسین رهنمائیشاید برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که این عبادت های مستمر، این ایستادن ها ونشستن ها این به خاک افتادن ها ، سفرهای عبادی، شرکت در مراسم خاص عبادی ، هزینه هایی که مومنین تحت عنوان عبادت خرج میکنند ونظایر آن چه سودی در بر دارد. و اصولاً برای چه وبه امید حصول چه فایده ای باید تن به عبادت داد.؟

تشریع عبادات شرعی، کارکردهای متنوعی  دارد که اطلاع از آن  انسان را بر انجام  هر چه بصیرانه تر آن یاری می کند. در نوشتار حاضر به برخی از ابعاد عبادت اشاره می شود. یادآور می شود، ترتیب چینش این موارد نشانگر اهمیت یا عدم اهمیت هیچ یک از موارد نیست. هر یک از امور یادشده زیر در موقعیت مناسب خود می تواند اثر بخشی مناسب خود را داشته باشد.

  • حسین رهنمائی