درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تبلیغ» ثبت شده است

دین

 ارائه یک تعریف جامع و مانع از دین اگر ناممکن نباشد ، امری سخت ودشوار می باشد، دانشمندان براى پیدا کردن یک یا چند وجه اشتراک در تعریف ادیان کوشیده اند. این امر موجب شده است که تعریف هاى بى شمار ى براى دین ارائه شود که هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست. اغلب تعاریف ارائه شده توسط دین شناسان ، در واقع  به بخش هایی از آنچه تحت عنوان دین در دنیا سراغ داریم  می پردازد و برخى از جوانب آن را نشان مى دهند. علت این امر تنوع بسیار زیاد ادیان در جوامع بشرى است .

  • حسین رهنمائی


تبلیغ در لغت
(تـبـلیـغ ) از ریشه  (بـ ل غ ) و هم خانواده با  بلاغ و بلوغ به معنی  رسیدن به انتهاى مقصود، خواه مقصود زمانى یا مکانى یا امرى از امور معین دیگر باشد .و از آن‌جا که از این باب به معنای تدریج مستفاد می‌شود، پس مراد از آن باید رساندن تدریجی پیام باشد.

تعریف اصطلاحی تبلیغ
(تـبلیغ ) یا آوازه گرى (propaganda) فعالیتى است براى دگرگون کردن عقاید عمومى از راهـهـاى غـیـر مـستقیم و احیاناً پنهانى با وسایلى مانند زبان و خط و تصویر و نمایش و جز اینها.

  • حسین رهنمائی


این روزها همه شرکتها وموسسات اقتصادی به دلیل جو رقابتی که در بدست اوردن سهم بازار با یکدیگر دارند در تلاشند تا محصولات خودر ا تا حد امکان با سلیقه ونیاز مشتریان خود تطبیق دهندتانظر ایشان را به محصول خودودرنتیجه سود بیشتر را روانه حساب خود نمایند وبخش بزگتری از بازار آن محصول را (در مقایسه با رقبا) به خود اختصاص دهند.

تدریس مطالب دینی وتبلیغ مذهبی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در دوران ما هزاران فرقه ومذهب ودین که بسیاری از آنها از اصل ساختگی وتقلبی هستند با ظاهر زیبا وادبیات روان وبا استفاده از روش های جذاب تبلیغی به جذب اذهان مشغولند.جای این سوال هست که چرا مبلغان  دینی ما در این رهیافت ورود نداشته باشند.

  • حسین رهنمائی