درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

بایگانی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شناخت ادیان» ثبت شده است

آئین جین 

مذهب جینیزم ار جمله راه حلهایی بود که توسط هندوان برای حل مسئله غامض تناسخ وچرخه دولابی روح دربدنها ورنج حاصل از بلاتکلیفی انسان دراین چرخه مرگ ها وحیاتهای تودرتو  اندیشیده شد..ازنظر گاه جامعه شناسی دینی مذهب جینیزم عکس العملی بود در مقابل انحصار طلبی برهمنان دراعتقاد خود که احدی جز طبقه برهمن را شایسته طی کردن ادوار تکامل روح ونجات از قانون سمساره _تناسخ - نمی دانستند[1].

تاکید شدید بر ریاضت ازخصایص  این آئین است وریاضت را به سختی گرفتن بر بدن تعریف می کنند.

  • حسین رهنمائی

آئین برهمایی (برهمنیزم)

دراواخر ق 7 ق م   به تدریج متونی تحت عنوان "برهمنه " ها که مجموعه  حجیمی از آثار مکتوب مشتمل  بر ادعیه ومقالات درباره هستی بود تدوین شد .این متون شامل ادعیه واوراد وذکر اداب وتشریفات مراسم قربانی و.. نیز می شد واشاراتی نیز به اندیشه " وحدت عالم وجود" درآن مشاهد می شدنظریه خلقت واشاره به ذات خلاق عالم یعنی "برهما" دراین مجموعه  مطرح شد واز برهما به عنوان وجودی که همه هستی درمقابل او خاضعند ومرکز وحقیقت باطنی عالم تلقی می شود یاد شد وبدین ترتیب اساس مذهب "هندوئیزم" پایه گذاری شد.[1] نزدیکی از نظر محتوا واصول فکری  با آئین های بعدی به گونه ای بودکه به تدریج عبارت "هندوئیزم "درمحاورات دین شناسانه ناظر بر دو معنا ودو اصطلاح گشت درمعنای  عام خود شامل همه ادیان هندی میشود اما درمعنای خاصش بر آئین برهمنیزم  اطلاق می شود.

  • حسین رهنمائی

از دیرباز سرزمین هند مهد عرفان وادیان بزرگ بوده است.محوریت تعالیم اغلب ادیان هندی سلوک برای رسیدن به فنا وآرامش است.به همین دلیل عرفان هایی که ذیل تعالیم ادیان مذکور ظهور پیدا کردند نیز عموماً به دنبال کسب آرامش  هستند. در سطور بعد به ترتیب تاریخ ظهور ادیان مشهور هندی  وتعالیم مهم آن ها را بررسی خواهیم نمود.

آیین  ودایی 

ابتدای ظهور آئین های هندی به مهاجرت اقوام آریایی از آسیای میانه به هند باز می گردد این مهاجرت درمیانه هزاره دوم قبل از میلاد رخ داد  ودرپی آن گروههایی از اقوام آریایی به ایران ،هند واروپا سرازیر شدند وبه همراه خود آداب ورسوم وعقاید خویش را نیز منتقل نمودند .

  • حسین رهنمائی


به طور کلی در مورد پیدایش و تحول ادیان می توان به دو نظریه اشاره کرد.

تحول تاریخی

این  نظریه بر پایه نظریه تکامل  اجتماعی است  که  خود تحت تاثیر نظریه "تکامل انواع"  داروین می باشد. بر طبق این نظریه، دین هم مانند اقسام موجودات یا سایر دانش‌ها و گروه‌های اجتماعی تدریجا" به وجود آمده است، دین پس از گذر از پیچ وخم تاریخ وتحت تاثیر علل مختلف اجتماعی ،تاریخی وپشت سرگذاشتن  تغییر و تحولات متعدد سرانجام به شکل امروزی خود ظاهر گردیده است.

  • حسین رهنمائی

شاید بتوان گفت مطالعه تاریخ انسان چیز زیادتری از بررسی ادیان ومذاهب نیست. از ایجاد نخستین تمدن های بشری  شاهد خودنمایی پدیده ای به نام دین ومذهب بوده ایم . فارغ از اینکه مبدأ دین را فطرت الهی ویا تکامل احترام به روح بزرگان قبیله یا اشیاء و... بدانیم زندگی بشر همواره با دین در گیرودار بوده است. در یک نگاه کلی ادیان ومذاهب مختلف مشهور جهان را می توان در4 دسته شامل ادیان بدوی،ادیان هندی وچینی، ادیان ایران و اروپای باستان و ادیان ابراهیمی تقسیم بندی نمود .قبل از ورود به اصل مباحث ابتدا تبیین کوتاهی از  واژه های اصلی مورد استفاده در فصول ارائه می شود  وسپس به ترتیب یادشده به مطالعه ادیان خواهیم پرداخت.

  • حسین رهنمائی