درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تقوا» ثبت شده است


این که انسان برای چه پابه این دنیا گذاشت و هدف او از زندگی در این کره خاکی چه بوده است از مهم ترین  سوالات تاریخی بشر بوده است که از دیرباز ذهن متفکران جامعه بشری را به خود مشغول داشته است. پاسخ به این سوالات فلسفه حیات هر شخص می باشد  و پیدانشدن پاسخ برای این سوالات گاه وی را تا مرز پوچیگری، یاس فلسفی و حتی  رغبت به خود کشی سوق داده است. پاسخ یابی به سوالات مذکور بخش مهمی از  تلاش فکری  بزرگان عرفان ، فلسفه و الهیات را به خود اختصاص داده است . مولوی می نویسد:

روزهافکر من اینست و همه شب سخنم

 که چرا غافل از احوال دل خویشتنـم

 از کجا آمده ام آمدنم بـهر چه بــود

 به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کزچه سبب ساخت مرا

 یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم

خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به امید سر کویش پر و بالــی بزنم

کیست آن گوش که او می شنود آوازم

یا کدامین که سخن می کند اندر دهنم

من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم

 آنـکه آورد مـرا باز بـرد تــا وطنــم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

 

در نوشتار حاضر برآنیم تا پاسخ این سوال را از دل آیات قران استخراج کنیم !

  • حسین رهنمائی

بهشت ، وعده گاه خدا به مومنان با تقوا و پاداش زحمات صالحان است. شایستگان ورود به  بهشت کیانند و  شرط ورود به آن چیست؟  ،کیفیت نعمت های آن چگونه و زندگی ساکنان آن به چه شکل سپری می شود؟ براستی کدام یک از ما شایستگی ورود به بهشت را خواهیم داشت ؟کدام گروه از ما ،با چه عملکردی وبا چه اعتقاداتی می توانند اجازه دخول  دربهشت را دریافت کنند؟

پاسخ سوالات بالا ودهها سوال دیگر در این زمینه را می توان از خلال آیات قران پیدانمود.هرچند بررسی کامل وعمیق مسأله بهشت و جوانب مختلف آن در قران، نگارش  کتاب مستقلی می طلبد ، لکن ما  در سطور زیر به شکل خلاصه و به اجمال به این موضوع خواهیم پرداخت .

  • حسین رهنمائی