درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

نمونه سئولات امتحانی معارف 2

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰ ب.ظ

قابل توجه دانشجویان گرامی  دانشگاه تهران

 

سوالات زیر از متن کتاب ویا نکاتی که در کلاس گفته شده است طرح شده است  که با شماره صفحه ویا کلمه کلاس مشخص شده اند .لذا تنها کسانی قادر به پاسخگویی کامل هستند که علاوه بر شرکت در کلاس از مطالعه کتاب نیز غافل نبوده اند.

متاسفانه به دلیل جابجایی تاریخ امتحان وتعطیلاتی که در ترم دوم پیش آمد فرصت تدریس  حجم زیادی از کتاب درسی فراهم نشد .ولذا مجبور به حذف بخش های مذکور شدیم  با توجه به این نکته  محدوده امتحان تمام مطالب کتاب اندیشه اسلامی ۲ -نوشته دکتر محمد محمد رضایی وآیت الله جعفرسبحانی – تا انتهای بخش امامت(198) به استثنای بخشهای حذفی میباشد

بخشهای  حذفی :مبانی سکولاریسم (79) تاانتهای بخش دوم (121)  وتمام بخش پنجم (مرجعیت وولایت )حذف میباشد

چنانچه در مورد یک سئوال پاسخی متفاوت از مطالب ارائه شده در کلاس وکتاب  در ذهن دارید .  می توانید پس از ذکر پاسخ کتاب وکلاس مطلب  مد نظر خود را ذکر بفرمائید .چنانچه از استحکام منطقی برخوردار باشد مورد استقبال قرار خواهد گرفت

 علاوه بر سئوالات تشریحی سئوالات امتحان شامل 4 سئوال چهار گزینه ای می باشد. سئوالات تشریحی ترکیبی از نمونه سئوالات زیر خواهد بود

برای دیدن سئوالات به ادامه مطلب بروید

1.      کلمه "دین "از نظر لغت  واصطلاح به چه معناست وتنها مصداق حقیقی آن از نگاه قران چیست؟(21و51)

 

2.      اولین دین از چه زمان وبا چه مضامین اعتقادی وجود داشته است ؟(21)

 

3.      فطری بودن دین به چه معناست؟(22)

 

4.      فطرت از نظر لغت به چه معناست وفطریات چه اموری هستند؟

 

5.      وجه تسمیه حضرت یعقوب به "اسرائیل" از چه رو بود؟(کلاس)

 

6.      به چه دلیل به بنی اسرائیل عبرانیان گفته شده است؟(23)

 

7.      انگیزه فرعون از کشتار فرزندان بنی اسرائیل چه بود؟(23)

 

8.      دو رکن  مهم  در دعوت موسی (ع)  وسخنان او با فرعون چه بود؟(24)

 

9.      پس از بازگشت از میقات 40 شبانه چه دید وچه عکس العملی نشان داد؟(26)

 

10.  علت تنبیه چهل ساله بنی اسرائیل چه بود؟(27)

 

11.  "صهیونیسم" چه جنبشی است وچه اهدافی را درسر دارد؟(27)

 

12.  منظور از "عهدین" در اعتقادات مسیحی چیست؟ موضع یهودیان دراین باره چیست؟

 

13.  منظور از " نسخه سبعینیه " چیست؟ موضع یهودیان درباره آن چیست؟(33)

 

14.  تقسیم بندی کتاب مقدس یهود را بیان نمائید.(33)

 

15.  تقسیم بندی عهد جدید را بنویسید. کدامیک  از اناجیل قدیمی تر وکدامیک از همه متأخر نوشته شده است؟(34)

 

16.  کدامیک از اناجیل  بابقیه از نظر محتوائی تفاوت دارد؟  تفاوت درچیست؟(34)

 

17.  تردید درمورد سندیت ومحتوای کتاب مقدس از چه زمان آغاز شد؟وبرچه اموری متمرکز بوده است؟(36)

 

18.  نظر قران درباره تورات وانجیل چه بوده است؟(39-38)

 

19.  تأثیر اسلام بر تمدن بشری را مختصر بیان  نمائید(حداکثر 5 سطر)

 

20.  -تأثیر حاکمیت کلیسای مسیحی بر جامعه وتمدن غربی را مختصر بیان  نمائید(40)

 

21.  مهم ترین عقاید مسیحیت کدام است ؟ دو مورد را مختصرا توضیح دهید  (کلاس )

 

22.  بر اساس اعتقادات مسیحی رابطه تثلیث  با گناه ذاتی بشر چه گونه تعریف می شود؟ (کلاس)

 

23.  آئین های مقدس مسیحی کدامند؟ پس از ذکر آنها یک مورد را شرح دهید (کلاس )

 

 

24.  موضع حاکمیت اسلامی درباره شهروندان غیر مسلمان چیست؟(45)

 

25.  ضرورت نبوت را با استفاده از قاعده لطف بیان نمائید.(52+کلاس )

 

26.  نقاط ضعف  وآسیب های عمده عقل  وتجربه(حس) بشری را بیان نمائید.(کلاس-53)

 

27.  سخن امام رضا(ع) درمورد فلسفه وضرورت  بعثت پیامبران را بیان نمائید.(54)

 

28.  اهداف کلی بعثت انبیاء مختصراً توضیح دهید(55)

 

29.  "وحی" درلغت به چه معناست؟و درقران درچه موادری استعمال شده  است؟ (59)

 

30.  اشکال مختلف وحی را بنویسید.(59)

 

31.  دو مورداز تفسیر های ناروا که نسبت به ماهیت وحی ونبوت ابراز شده است را مختصراً بنویسید.(60)

 

32.  ین عبارت که " پیامبران نوابغی هستند که اندیشه های اصلاحی خود را تحت عنوان پیام الهی ارائه کردند " را تحلیل  دهید

 

33.  معجزه را تعریف کنید (62)

 

34.  علت اتفاق  معجزه چگونه قابل توجیه است؟(64)

 

35.  عصمت به چه معناست؟ اقسام آن را فقط نام ببرید.(65)

 

36.  دلیل عقلی عصمت انبیا در مقام دریافت وحی چیست؟(65)

 

37.  دلیل نقلی عصمت انبیاء درمقام دریافت وابلاغ وحی  چیست؟(66)

 

38.  به چه دلیل (عقلی یا نقلی ) پیامبران از معصیت مبرا هستند؟(67)

 

39.  منشأ عصمت انبیاء چه اموری میتواند باشد.توضیح مختصر(69+ کلاس)

 

40.  آیا عصمت پیامبر با اختیار او منافات دارد؟ درتوضیح به ایه ای از قران اشاره نمائید.(70)

 

41.  جامعیت دین(اسلام)  به چه معناست؟ (71)

 

42.  بسیاری از امور در قران ذکر نشده است –مثلا نام ائمه یا تعداد رکعات نماز یا شرایط ومقدار زکات -ذکر نشده است  امر با جامعیت قران واسلام منافات دارد؟ توضیح دهید(کلاس+73)

 

43.  زمینه ها وعلل پیدایش سکولاریسم  در کشورهای اروپایی را مختصرا بیان کنید.(75)

 

44.  با توجه به زمینه های پیدایش  سکولاریسم  در اروپا آیا این نظریه برای اجرا  در جوامع اسلامی قابل پیشنهاد است؟  دهید 

 

45.  نظر اسلام درباره ادیان دیگر وپیروان آنها چیست؟(کلاس+ 99-98)

 

46.  با توجه به اینکه  قرآن  ومعارف آن از سطح واحد و مرتبه ی  یکسانی  بر خور دار نیست بفرمائید چه کسانی وبه چه  توانایی رسوخ به معانی باطنی  وتماس با بطن قران را دارند توضیح دهید.(کلاس)

 

47.  ابعاد اعجاز قرآن کدام است؟(کلاس+128)

 

48.  اعجاز قرآن در مورد اسرار آفرینش را بیان نمایید؟(131)

 

49.  دو دلیل بر تحریف نا پذیری قرآن ذکر نمایید .(136)

 

50.  منظور از سنت (تعریف اصطلاحی ) چیست؟(138)

 

51.  به چه دلیل سنت پیامبر را حجت می دانید؟(139)

 

52.  به چه دلیل عمل و سخن ائمه معصومین را حجت می دانید ؟(140)

 

53.  به چه دلیل متکلمان شیعه حسن وقبح را ذاتی وعقلی دانسته اند ؟(142)

 

54.  خاتمیت یعنی چه و منظور از ضروری بودن آن  چیست؟(146)

 

55.  در پاسخ آنان که می گویند :"پیامبر خاتم النبیین است نه خاتم رسولان ولذا امکان آمدن رسول بعد از آن حضرت هنوز نیست " چه پاسخی دارید (148)

 

56.  یکی از ادله نقلی در اثبات خاتمیت پیامبر اکرم (ص) را بیان نمایید(150)

 

57.  یکی از شبهات مربوط به خاتمیت را  بیان کرده وآن را پاسخ دهید.(151)

 

58.  فهم مبانی ومتون دینی نیازمند آشنایی با چه اموری است؟(157)

 

59.  تعریف "امام" از نظر شیعه چیست؟ وامام دارای چه ویژگی هایی باید باشد؟(165)

 

60.  پس از پیامبر از چه رو ضرورت و نیاز به  امام  احساس میشود.(169)

 

61.  یکی از دلایل قرانی بر نصب حضرت علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر را توضیح دهید(182-174)

 

62.  یکی از دلایل روایی بر نصب علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر را توضیح دهید(184-182)

 

63.  با توجه به آیات قران بنویسید به چه دلیل امام معصوم است ؟

 

64.     به چه دلیل عصمت اهل بیت (ع) را ثابت می کنید ؟یک دلیل قرانی یا  روایی کافی است.(187-184)

 


 • حسین رهنمائی

اندیشه اسلامی 2

نظرات  (۵)

سوالات فقط از بین همین 64 سوال مطرح خواهد شد؟ یعنی مطالعه ی این سوالات و پاسخ هایشان کافیست یا ممکن است سوالی از متن کتاب یا مطالب مطرح شده در سر کلاس عنوان شود که در بین این 64 سوال نبوده؟
پاسخ:
هم در کلاس هم در وبلگ توضیح داده شد که سئوالات  تشریحی امتحان ترکیبی از این سوالات است
دمت گرم ...!
salam.ostad andishe 1 akhare ketab nabovvat miad too emtehan ya na?

 • یکی از دانشجویان
 • استاد مهربون صحیح کنین
  سلام استاد. انتهای کتاب اندیشه۱در امتحان است؟مطالعه ی سوالات اندیشه ۱ترم قبل برای این بخش کافی است؟ ممنون

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی