درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

مشخصات کلی:

دکتر حسین رهنمائی

دانش آموخته حوزه علمیه ودانشگاه 

مدرس دروس مرتبط با رشته الهیات ومعارف اسلامی  در دانشگاه های تهران ، علامه طباطبایی،پیام نور،آزاد اسلامی و...

مدرس سابق دروس حوزوی در حوزه علمیه تهران و قم

دغدغه : آسیب شناسی فرهنگ دینی و حامعه مذهبی، 

علاقمند به فهم و تبیین اسلام معقول و زیبا

آدرس الکترونیکی:

h_rahnamaei@ut.ac.ir