درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

درس وبحث

محلی برای ارائه تحقیقات ،مقالات ،نکته های پراکنده ونیز ارتباط با دانشجویانم

آشنایی با ادیان (15) مسیحیت

شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹ ب.ظ

سرگذشت عیسی

عیسی مسیح  شخصیت مرکزی مسیحیت بزرگترین دین دنیاست. در باور مسیحیان عیسی تجسّم خدا در جسم انسانی و آغازگر جریان مسیحیت است. او در شهر بیت‌لحم  واقع در منطقه فلسطین به دنیا آمد.  منابع اصلی برای بررسی زندگی عیسی چهار انجیل رسمی هستند، هرچند بین آنها پاره ای اختلافات وجود دارد. گروهی  از محققان به انجیل‌ها به عنوان منابع تاریخی با احتیاط نگریسته‌اند، ولی اکثر محققان منتقد معتقدند حداقل بخش‌هایی از آنچه در انجیل‌ها در خصوص زندگی عیسی بیان شده‌ صحیح است . نتیجه این گونه نقد ها تردید در وجود عیسی ناصری یا عیسی تاریخی است.

بنا به تاریخ مذهبی مسیحیان،عیسی (ع)   به رسم یهودیان  توسط یحیی (ع)  غسل تعمید یافت. در سن سی سالگی به بیان عقاید خود در نقد رفتار  روحانیت یهود و بیان انحرافات پیش آمده در عقاید بنی اسرائیل پرداخت وهمین امر  باعث مقابله  رهبران یهودی  با وی ودسیسه چینی برای اعدام وی گردید.

حواریون

گرداگرد عیسی را 12 نفر یار در برگرفتند که به حواریون مشهور گشتند. از بین ایشان  چند نام  مشهور تر از بقیه است :

پطرس  یا شمعون  که مشهورترین رهبر کلیسای مسیحی  وبزرگترین مبلغ این دین محسوب می شود. وی که برای تبلیغ مسیحیت سرزمین فلسطین، اردن،ترکیه ،یونان وایتالیا را در نوردید نهایتا به فرمان  نرون پادشاه رم کشته شد . شهر واتیکان مدفن  پطرس  مرکز تبلیغ  ومدیریت جهان مسیحیت می باشد.

یهودا (اسخریوطی) که متهم به خیانت به عیسی ومعرفی وی به قوای دولتی است

برنابا که به دلیل انجیل منسوب به وی مشهور است

 

پولس

تاریخ مسیحیت از فرد مشهور دیگری به نام  پولس یاد می کند که علیرغم چهره ضد مسیحی که درابتدا داشت در بخش دوم عمر خود توبه کرد وجزو مبلغین مشهور مسیحیت گشت البته در نحوه تبیین عقاید مسیحیت دیدگاه های خود را دخالت می داد وهمین امر باعث اختلاف نظر وی با پطرس گردید .عمده ترین نکته در مورد وی ادعای نسخ شریعت  موسی در آئین جدید بود. در متون اسلامی وی  عامل انحراف مسیحیت دانسته شده است.

 پولس مى گوید : خدا را سپاس مى گوئیم که زیر بار شریعت نیستیم ، بلکه زیر بار فیض هستیم . همچنین می گوید : ما از شریعت آزاد شدیم آن گونه که زن بعد از مرگ شوهرش آزاد شود
رسولان و شاگردان عیسى (ع) بر این باوراند که : ما بعد از رسیدن به فیض ‍ و ایمان که ناشى از مسیح  است از زیر بار شریعت رها شدیم .
بنابراین مسیحیت  آن گونه که پولس تبیین کرد ومورد قبول دیگران هم واقع شد بر پایه روحانیت و رهبانیت بنا شده است و فاقد قوانین و احکام مدنى جزائى و اجتماعى است ، بلکه بر تعالیم اخلاقى استوار است . بنا به گفته حواریون در اناجیل موجود، عیسى پیروان خود را به گوشه گیرى ، انزوا، زهد، تهذیب اخلاق ، تزکیه نفس و... دعوت مى کرد و تنها نماز و دعاى عارى از تشریفات را پیشنهاد کرده است.

انتشار  مسیحیت

مسیحیان  علیرغم انشعابات بسیاری که در بین خود دارند پرجمعیت ترین جمعیت مذهبی جهان را از آن خود ساخته اند.  رشد و گسترش مسیحیت را در چند عامل می توان برشمرد:

1.     رسمیت مسیحیت در روم پس از300سال توسط کنستانتین

2.     تبلیغ:گسترده در سراسر دنیا توسط مبشرین مسیحیت

3.     جنگهای صلیبی ولشکر کشی های ملیونی از اروپا به اسیای غربی دامنه سرزمین های مسیحی را گسترش داد

4.     شکوفایی تمدن غربی و استعمار فرهنگی در قرون اخیر

مهم ترین عقاید مسیحی:
گناه ذاتی بشر :

 گناه بزرگی که آدم در بهشت با خوردن میوه ممنوعه  مرتکب شد به قدری عظیم بود که پس از وی در نسل وی تسری یافت وهمه انسان ها   از بدو  تولد   گناهکار به دنیا می آیند.

عشق خدا به بندگان: خداوند عاشق بندگان ومخلوقات خود وبلکه عین عشق است.
تجسد وتفدیه:

 عشق خدا به بندگانش آنچنان شدید است که طاقت دیدن انحراف وگناهکاری ونتیجتا معذب شدن بندگانش را نداشت از این رو به صورت جسم در آمد ،انسان شد وبا کشته شدن وقربانی شدن  خود خونبهای این گناه گردید تا انسان ها از عذاب نجات بیابند.با این فداکاری خدا همه انسان ها تاقبل از قربانی شدن خدا (تصلیب عیسی) بخشیده شدند. از آن پس  بر ای آنهایی که پس از آن واقعه متولد می شوند انجام غسل تعمید عامل تسری بخشش گردید.اما از آنجا که انسان ها غیر از گناه ذاتی  خود که باغسل تعمید پاک می شود در طول زندگی خود گناهان دیگری هم مرتکب  می شوند از این رو در الهیات مسیحی شخصیت  و وجه دیگری از خدا  مطرح گردید که به آن روح القدس گفته می شود . روح القدس همان روح خدا ووجود فعال و توانا و جاری او در جهان است که در اشیاء مختلف می تواند حضور وظهور داشته باشد. بدین ترتیب یک مثلث الهی تشکیل می شود با سه ضلع (خدا(پدر) ،عیسی (پسر) و روح القدس). انسان های گناهکار با اعتراف نزد روح القدس می توانند به بخشش ورحمت الهی نایل شوند واز آنجا که روح القدس در دسترس انسان ها نیست اعتراف به گناهان  به نیابت از وی نزد کشیش انجام می شود

نکته مهم  : اندیشه تثلیث در الهیات کلیسای حواریون مطرح نبود بلکه در قرن دو وسه مسیحی در بین الهی دانان مسیحی مطرح ونهایتا در سال 325 م  در شورای نیقیه به تصویب رسید. مسیحیان خود را موحد می پندارند ودر مقابل تعجب مخاطبان در مورد تثلیث ابراز می کنند که او در عین اینکه یکی است سه تاست واین مفهومی فراعقلی است که برای فهم آن باید ایمان بیاوری  وباقلب خودت آن را بیابی واز این رو کنکاش عقلی در این خصوص را غیر منتج میدانند. همین موضوع باعث شده تا در رویکرد تبلیغی خود به جای بحث منطقی واستدلال ( که در همان وهله اول بر سر موضوع یگانگی وتثلیث به بن بست میرسد) از روش محبتی وانجام کارهای خیر خواهانه نظیر کار در بیمارستان ورسیدگی به مستمندان و...استفاده کنند

 مصوبه شورای نیقیه :

 عیسى مسیح پسر خدا، مولود از پدر، یگانه مولود که از ذات پدر است ، نور از نور، خداى حقیقى ، که مولود است نه مخلوق ، از یک ذات با پدر،... او به خاطر ما آدمیان و براى نجات ما نزول کرد و مجسم شده ، انسان گردید...  لعنت باد بر کسانى که مى گویند زمانى بود که او وجود نداشت ...یا آنکه از نیستى به وجود آمد و بر کسانى که اقرار مى کنند وى از ذات یا جنس دیگرى است و یا آنکه پسر خدا خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل است .

آخرت شناسی مسیحیت

معاد مسیحی مشابه با رجعت مطرح در شیعه است . به عقیده مسیحیان در آخر الزمان عیسی به زمین رجعت می کند وبه عنوان داور وپادشاه بین انسان ها داوری می کند. عمده ترین منبع در فهم معاد مسیحی مکاشفات یوحناست . گروههای متعدد ادونیست (منتظر ظهور) در تاریخ مسیحیت به شوق ظهور مسیح فعالیت داشته و هر از چندگاهی تاریخی را تعیین نموده اند  که  تاکنون هیچ یک محقق نشده است

کتاب مقدس

کتاب مقدس  مسیحیان "عهد جدید"  نام دارد وبه  چهار بخش تقسیم مى شود:
1. اناجیل ؛(انجیل متی،انجیل مرقس،انجیل لوقا ) که به اناجیل همنوا مشهورند  وانجیل یوحنا که در آن از عیسی (ع) با تعابیر الوهی یاد شده است .مثلا د ر ابتدای آن آمده است :

" در ازل کلمه بود.کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیلهٔ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی می‌تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده‌است ...پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم ــ شکوه و جلالی شایستهٔ فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی "
2. اعمال رسولان ؛
(نوشته لوقا)
3. نامه هاى رسولان ؛
(اکثرا از پولس)
4. مکاشف
ات یوحنا .

وحی مسیحی

بر خلاف تلقی رایج در یهود واسلام که وحی را پیام نازل شده از سوی خدا بر قلب پیامبر تعریف می کنند در مسیحیت عیسی حامل  ودریافت کننده  وحی نیست بلکه خود وحی مجسم خداست . اگر وحی به معنی پیام خداست در اینجا خداوند بدون واسطه الفاظ مستقیما در تاریخ بشر دخالت کرد وبه جای الفاظ خود را نشان انسان هاداد تا انسان ها با محبت وتشابه به او راه رستگاری را بیابند .پس از عروج عیسی ،شاگردان وی خاطرات خود را بر کاغذ آوردند و اناجیل را ایجاد کردند در واقع انجیل وحی خدا نیست بلکه گزارش وحی خداست                                                                             

نویسندگان انجیل اول (متی ) و چهارم (یوحنا) از حواریون و نویسندگان دو انجیل دیگر از شاگردان حواریون بودند واصلاً باعیسی نبوده اند

انجیل برنابا

شامل مواعظ اخلاقی و پاره ای مسائل  اعتقادی می‌شود که شباهت زیادی به تعلیمات اسلامی دارد. [1]ازجمله :

مسیح پسر خدا نیست ومصلوب نشد.

بشارت به  ظهور پیامبری پس از عیسی

مخالفت با عقیده پولس مبنی بر نسخ شریعت  

هفت آیین مقدس

 د رکلیسای پروتستان فقط دو آئین تعمید وعشای ربانی مقدس شمرده می شود اما در کلیسای ارتدکس و کاتولیک این تعداد به هفت مورد می رسد

1.     تعمید (مراسمی برای نفی گناه وناپاکی) نخستین و اصلی ترین آیین که برای همه ضرورت دارد، تعمید است . انسان با تعمید به جامعه مسیحیت وارد می شود. هر مسیحی فقط یک بار، هنگام ورود به جامعه مسیحیت ، تعمید می پذیرد.

2.        تایید:

 مراسمی برای اثبات وتائید اعتقادات که معمولا در سن رشد وطی مراسم خاصی در کلیسا وبا تلقین عقاید مسیحی به شخص تازه بالغ(13تا16 سال)  انجام می شود.

3.     ازدواج مسیحی :

 از دید مسیحیان مظهر عشق در زندگی انسان ها ازدواج است وچون عشق خود تجلی وحضور خدا تلقی می شود از اینرو شکستن آن   یعنی طلاق ممنوع است

4.     دستگذاری :

 با آیین دستگذاری ، روحانی مسیحی خود را وقف خدمت به جامعه مسیحیت و در نتیجه ، وقف خدمت به همه بشریت می کند. درجات اصلی روحانیت سه است:

 اسقف : وی نماینده مسیح در قلمرو معینی است و به نیابت از او تعلیم می دهد، رهبری مراسم عبادی را به عهده می گیرد و خدمت می کند

کشیش : معاون اسقف است و به او در انجام سه وظیفه، در محدوده یک گروه ، کمک می کند.

            شماس : وی کلام خدا را تبلیغ می کند و به مساعدت بینوایان ، سالخوردگان ، بیماران و افراد در حال احتضار می پردازد.
سایر القاب کلیسایی ، مانند پاپ ، پاتریک ، سراسقف ، کاردینال ، ارشمندریت ، موسیو و غیره نشان دهنده وظائف معینی است و ربطی به آیین های هفتگانه ندارد.

5.     اعتراف. قبلا توضیح داده شد

6.     تدهین نهایی؛ کشیدن روغن مقدس بر دست وروی محتضر برای ایجاد آرامش معنوی وآماده شدن وی برای مرگ

7.     عشای ربانی :

مراسمی خاص که طی آن حوادث شام آخر زندگی عیسی(ع) بازسازی می شود . این مراسم همراه با دعا واذکار  خاص  انجام می شود. در کاتولیک هر شب با حضور کشیش انجام می دهند ،در ارتدکس یکشنبه ها واعیاد مذهبی ودر پروتستان چند بار در سال انجام می شود

 

نظر قران

به نظر قران عیسی (ع)  بشر،بنده وپیامبربزرگ خداست. مادر او حضرت مریم (ع)  انسان پاک ،متعبد،انتخاب شده وسرور زنان جهان است. که بدون اینکه ازدواج کرده باشد عیسی را به دنیا آورد.

از نظر قران عیسی به صلیب زده نشد  بلکه شخص دیگری به اشتنباه به صلیب زده شد وخود عیسی(ع) به آسمانها عروج کرد. قران کتاب انجیل  را نازل شده از سوی خدا بر عیسی(ع) ، نور وهدایت می داند ومدعی است که  در آن بشارت ظهور پیامبراسلام بوده است

انشعابات اصلی مسیحی

تاریخ مسیحیت انشعابات بسیاری به خود دیده است .بزرگترین انشعابات این آئین  در قالب سه مذهب  کاتولیک،پروتستان وارتدکس خود را نشان داده است.

پیدایش ارتدکس مربوط به اختلافی است که حدود 1000 سال پیش  بین اسقف نشینان روسیه وخاورمیانه با واتیکان در گرفت که ایشان رهبری اسقف رم (پاپ) را بر خود  گردن ننهادند و اعلام کردند هر اسقف نشینی باید در مدیریت خود مستقل عمل کند.

حدود پانصد سال پیش با براه افتادن جنبش اصلاحی مارتین لوتر وسپس کالون در اروپا شاخه جدیدی ازمسیحیت ایجاد شد که بخاطر اعتراضاتی که به قوانین ورفتار کلیساییان داشتند به نهضت معترضان (پروتستان) مشهور شدند. اهم اعتراضات لوتر به فروش بهشت،اعتراف نزد کشیش،فساد اخلاقی واقتصادی وسیاسی دستگاه کلیسا،  عدم ترجمه کتاب مقدس به زبان های دیگر و... بود .

معرفی سایتی برای پاسخ به سوالات شما پیرامون مسیحیت:  (masihi.net)[1] - در ترکیه کتاب مقدسی کشف شده است که بیش از 1500 سال پیش به صورت دستی نوشته شده است. این کتاب مقدس به شدت واتیکان را نگران کرده است، چرا که حاوی "انجیل برنابا" است. برنابا یکی از حواریون عیسی مسیح بود و با "پولس مقدس" سفر می کرده است.

به نوشته ی سایت خبری "oxu.az " به نقل از خبرگزاری "ANSPRESS "، این کتاب در سال 2000 میلادی کشف شده بوده است و در مکانی مخفی در موزه ی "مردم نگاری" آنکارا از آن نگه داری می شد. صفحات این کتاب از جنس چرم بوده و به زبان عیسی مسیح یعنی "زبان آرامی" نوشته شده است. برخی از صفحات این کتاب نیز در مرور زمان سیاه شده اند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این کتاب توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفته و اصل بودن آن ثابت شده است.

برخی از محققان با بررسی متن این کتاب مقدس به این نتیجه رسیده اند که عیسی به صلیب کشیده نشده و همچنین او فرزند خداوند نبوده است، ولی او پیامبر خدا بوده و " پولس مقدس" تنها یک انسان فریبکار بوده است. در اواخر این کتاب نیز نوشته شده است که عیسی در صعود به اوج آسمانها زنده بوده است و به جای او، "یهودا اسخریوطی" از حواریون عیسی که مکان وی را به دشمنانش نشان داد، به صلیب کشیده شد.در این کتاب همچنین ظهور آخرین ناجی اسلام نیز پیش گویی می شود. این در حالی است که اسلام در آن زمان هنوز بوجود نیامده بود.
خواندن کامل متن: http://persian.ruvr.ru/2014_02_26/129180253/

 

  • حسین رهنمائی

عیسی

مسیحا

مسیحیت

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی